Citat

Den gode nyhed er, at det rent faktisk kan lade sig gøre at opnå markante reduktioner i udslippet af drivhusgasser, og at det på mange måder er en både miljømæssig, økonomisk og velfærdsmæssig vindersag, både for samfundet og for den enkelte familie.

– Martin Lidegaard, tidligere bestyrelsesformand i den grønne tænketank Concito.

Brug mere – spild mindre

Aflagte gummistøvler, tøj, møbler, gamle aviser og plasticdunke.

Vi danskere smider hvert år masser af ting ud. Faktisk producerer hver dansker over et halvt ton synligt affald om året.

Men ifølge Miljøstyrelsen producerer vi langt mere affald, end vi ser. Helt op til 70 tons pr. indbygger. Det svarer til vægten af 60 personbiler!

Miljøstyrelsens kampagne ”Brug mere – spild mindre” skal gøre danskerne bedre til at begrænse vores affaldsmængder.

Kort fortalt lyder recepten: Byt! Sælg! Giv væk! Køb kvalitet! Spar affald!

Vi kan købe kvalitetsvarer og blive bedre til at bruge tingene mere og længere og reparere dem i stedet for at smide ud og købe nyt.

For når vi køber brugt, sælger, bytter eller forærer vores ting væk, får de længere liv, og mange får glæde af dem.

Gennem enkle handlinger i dagligdagen kan vi på den måde gavne miljøet, spare ressourcer, ligesom der er penge at spare.

Læs mere på: www.brugmerespildmindre.dk