Citat

Halogenspots udvikler så meget varme, at det er generende at arbejde neden under dem. Den varmeudvikling undgås ved at skifte til LED-lys.

– Frisør Pernille, indehaver af Salon Morgenhår i Århus.

Oversigt over citater

Under FN’s klimatopmøde COP15 i København gjorde borgere, borgmestre og erhvervsbosser det klart, at de ønsker og forventer en bindende og ambitiøs global klimaaftale. Fremtiden vil vise, hvor stærkt et pres dette trekløver kan lægge på verdens stats- og regeringsledere. Det gode resultat af klimatopmødet er under alle omstændigheder, at overalt på Jorden er folk nu klar til selv at engagere sig i klimaet ud fra devisen:

Tænk globalt – handl lokalt – ellers går det galt.

– Thomas Vinge

Jeg er sikker på, at havde forskerne forudsagt, at en ny istid er uundgåelig, ville reaktionen have været helt anderledes resolut. 'Global opvarmning' skaber forestillinger om en behagelig, varm fremtid, som taler stærkt til os alle, fordi vi grundlæggende er en tropisk art, der har spredt sig til alle dele af verden, og kulden har længe været vores værste fjende. Derfor er det nærliggende, at vi forbinder kulde med ubehag, sygdom og død, hvorimod varme er essensen af alt godt – kærlighed, komfort og livet selv.

– Tim Flannery i bogen "Vejrmagerne".

Et forhold, som bliver fremhævet igen og igen, når jeg diskuterer klimaændringer med familie, venner og kolleger, er, at det er noget, der først vil påvirke menneskeheden for alvor årtier ude i fremtiden, og at det ikke umiddelbart er nogen trussel. Set i et bredere perspektiv er det sådan, at 70 procent af de mennesker, der lever i dag, også vil være i live i år 2050, og klimaændringer vil derfor påvirke næsten enhver familie på denne Jord.

– Tim Flannery i bogen ”Vejrmagerne – det menneskeskabte klima”.

Regeringslederne har snakket tiden bort siden Kyoto. Byerne har handlet. Og det fortsætter vi med.

– Torontos borgmester David Miller.

Finanskrisen, klimakrisen, fødevarekrisen, sundhedskrisen, fattigdomskrisen, ressourcekrisen, sikkerhedskrisen: Syv kriser – et verdensmarked af nye muligheder: De største innovationsspring tages ofte under stort pres. I dag fås presset ikke større. Dermed åbner kriserne for et verdensmarked af nye muligheder. Aldrig tidligere har der været så hårdt brug for ledere, der evner at omstille sig og kan udnytte de behov, enhver krise skaber.

– Tænketanken Mandag Morgen i avisannonce oktober 2008.

De velkendte og traditionelle metoder preller af på en verden under dramatisk forvandling. Der skal tænkes nyt, forfra og innovativt. Men hurtigt.

– Tænketanken Mandag Morgen i avisannonce oktober 2008.

Vi har varmerør, der ikke er ordentligt isoleret. Det koster både energi og giver for høj temperatur i lokalet. Når vi får løst det, sparer vi både udgifter og får et bedre arbejdsmiljø.

– Viggo Kaldahl, driftsleder på Danisco i Grindsted.