Citat

Vi tror på, at vores opgave som amerikanere ikke er afgrænset til os selv, men også omfatter alle vores efterkommere. Vi vil reagere på truslen fra klimaforandringer – for ellers vil vi svigte vores børn og kommende generationer.

Barack Obama, USA’s præsident, i indsættelsestalen for sin anden valgperiode, 21. januar 2013.

Oversigt over citater

En skønne dag løber vi tør for olie. Det bliver hverken i dag eller i morgen, men en dag sker det, og vi er nødt til at forlade olien, før den forlader os. Vi er nødt til at forberede os på den dag. Og jo før, det sker, jo bedre.

– Fatih Birol, cheføkonom for Det Internationale Energiagentur (IEA)

IPCC, det internationale klimapanel, der består af mindst 3.000 videnskabsfolk i verdensklasse, har gjort det meget klart, at klimaforandringerne foregår langt hurtigere end forventet. Der er ingen tid at spilde. Vi er nødt til at gøre noget.

– FN's generalsekretær Ban Ki-moon

Ofte stillet spørgsmål: Er stigningen i mængden af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren i løbet af den industrielle tidsalder forårsaget
af menneskelige aktiviteter?
Svar: Ja, stigningen i mængden af CO2 i atmosfæren og andre drivhusgasser i løbet af den industrielle tidsalder skyldes menneskelige aktiviteter.

– FN’s Klimapanels fjerde vurderingsrapport: ”The physical science basis of climate change”. 2007.

Halogenspots udvikler så meget varme, at det er generende at arbejde neden under dem. Den varmeudvikling undgås ved at skifte til LED-lys.

– Frisør Pernille, indehaver af Salon Morgenhår i Århus.

Verden bevæger sig så hurtigt i dag, at den, der siger, at noget ikke kan lade sig gøre, som regel bliver afbrudt af en, der gør det.

– Harry Emerson Fosdick (1878-1969), amerikansk præst.

Hvis hver kineser skifter glødelamperne ud med sparepærer, vil det kunne reducere elforbruget i Kina med 8 % om året. Når man er 1,3 milliarder mennesker, betyder selv små ændringer meget.

– Helen Clark, leder af FN’s udviklingsprogram, UNDP.

Regeringen har meldt klart ud, at Danmark igen skal tage ansvar og gå forrest i den globale indsats for at bekæmpe klimaforandringer og fremme omstillingen til en grøn økonomi.

– Helle Thorning-Schmidt, Danmarks statsminister

En grøn omstilling kræver omfattende investeringer i morgendagens grønne teknologier og løsninger - det vil ikke være uden omkostninger på kort sigt. Men jeg er fast overbevist om, at i det lange løb vil mangel på handling have endnu større omkostninger for os alle. Så det vil koste ikke at handle.

– Helle Thorning-Schmidt, Danmarks statsminister

Energieffektiviseringer i vores bygninger sparer ikke kun klimaet for CO2, det sparer også beboerne og samfundet for udgifter til varme og forbedrer indeklimaet. Og så skaber det mange job. Det er ganske enkelt dumt at lade være.

– Jens Laustsen, senioranalytiker i Det internationale Energiagentur (IEA).

Det er så let at sige, at det her er et spørgsmål, som vores ledere må løse. Men hvem har skabt problemerne? Det har det enkelte menneske. Vi har hver især et ansvar, uanset, hvad regeringerne når frem til.

– Jet Li, kinesisk kampsports- og actionfilmhelt.