Citat

Mange betragter det som lidt nærigt at give brugte ting og sager som gave. Men det behøver det ikke være. Gaver, der er købt brugt, behøver jo ikke være kikset tøj eller en gammel blender. Brugte ting er også antikke bøger, møbler, smykker, legoklodser og cykler, der kan være så gode som nye - bare billigere og langt mere klimavenlige.

– Signe D. Frese, klimakonsulent hos FDB

Oversigt over citater

Vi har alle sammen dårlige vaner, og vi kan alle sammen gøre noget for at ændre dem. Vi kan alle sammen gøre noget for at gøre den påvirkning, vi har på klimaet, mindre.

– Jet Li, kinesisk kampsports- og actionfilmhelt.

Den evige forhindring for menneskeligt fremskridt er vanen.

– John Stuart Mill (1806-1873), engelsk filosof og økonom.

Vi vil hellere bruge vores penge til at lave en god skole. Når vi derfor står med en varmeregning i den ene hånd og må sige nej til at købe nye klassesæt til 6. klasserne med den anden hånd, virker det utroligt motiverende at få nedbragt varmeregningen.

– Kirstin Pinstrup Thomsen, skoleleder på Bjedstrup Skole.

At vide, hvad det rigtige er, og ikke at gøre det, er mangel på mod.

– Konfutze, kinesisk filosof, der levede 551-479 før vor tidsregning.

Lande med lavt CO2-udslip vil i fremtiden være de lande, der vil have fremgang og blomstre.

– Lars Bytoft, formand for Ingeniørforeningen.

I de fleste offentlige bygninger er der et kæmpe potentiale for besparelser, som kunne komme hele samfundet, også skatteyderne, til gode.

– Lars Due, bygningsingeniør og termograf, dvs. ekspert i at fotografere og måle varmetab og utætheder i bygninger.

Less is more.

– Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), arkitekt.

Vi står over for intet mindre end et sporskifte i dansk energipolitik. Hvor vi siden 1997 har hørt til den gruppe lande, der er nettoeksportører af energi, rykker vi allerede i 2012 over i gruppen af lande, der ikke er selvforsynende med energi.

– Lykke Friis, klima- og energiminister.

Farten på motorvejene er et oplagt sted at sætte ind. Hvis man sænkede farten fra 130 til 110 kilometer i timen, ville det både gavne miljøet, økonomien og trafiksikkerheden. Men de danske politikere forsøger i stedet at tækkes vælgerne ved at tale om højere fart.  

– Martin Lidegaard, bestyrelsesformand for den grønne tænketank Concito

Den gode nyhed er, at det rent faktisk kan lade sig gøre at opnå markante reduktioner i udslippet af drivhusgasser, og at det på mange måder er en både miljømæssig, økonomisk og velfærdsmæssig vindersag, både for samfundet og for den enkelte familie.

– Martin Lidegaard, tidligere bestyrelsesformand i den grønne tænketank Concito.