Citat

Et forhold, som bliver fremhævet igen og igen, når jeg diskuterer klimaændringer med familie, venner og kolleger, er, at det er noget, der først vil påvirke menneskeheden for alvor årtier ude i fremtiden, og at det ikke umiddelbart er nogen trussel. Set i et bredere perspektiv er det sådan, at 70 procent af de mennesker, der lever i dag, også vil være i live i år 2050, og klimaændringer vil derfor påvirke næsten enhver familie på denne Jord.

– Tim Flannery i bogen ”Vejrmagerne – det menneskeskabte klima”.

Indien fører på solenergi

Indien bygger verdens største solcelleanlæg, der kommer til at levere 4.000 megawatt – svarende til forbruget i 3 millioner vestlige hjem…

Anlægget bliver større end de 10 største solcelleanlæg i USA tilsammen, og når anlægget er oppe at køre i 2016, vil der for Indien være tale om en tredobling af landets solcellekapacitet.