Citat

For virksomheden kan en energistrategi betyde en økonomisk besparelse, da virksomheden kan spare mange penge, hvis det lykkes at opnå et mindre energiforbrug. Når virksomheden sparer penge, bliver den mere konkurrencedygtig og har større mulighed for at fastholde markedsandele og muligvis forøge disse og dermed fastholde jobbene.

– Fagligt Fælles Forbund i folderen "Energistrategi på virksomheden".

Isolering sparer sig

Isolering er et af de klimatiltag, der allerbedst kan betale sig, fordi effekten slår igennem, straks arbejdet med at isolere huset bedre er udført. Samlet kan en indsats over for varmespild i bygninger levere hele 20 % af den CO2-reduktion, der ifølge videnskaben er nødvendig frem mod år 2020. Det fremgår af tal fra Det Internationale Energiagentur (IEA).

Energieffektiveringer i vores bygninger sparer ikke kun klimaet for CO2, det sparer også beboerne og samfundet for udgifter til varme og forbedrer indeklimaet Og så skaber det mange job. Det er ganske enkelt dumt at lade være, som senioranalytiker i IEA Jens Laustesen har udtalt til Politiken.