Citat

Jeg er sikker på, at havde forskerne forudsagt, at en ny istid er uundgåelig, ville reaktionen have været helt anderledes resolut. 'Global opvarmning' skaber forestillinger om en behagelig, varm fremtid, som taler stærkt til os alle, fordi vi grundlæggende er en tropisk art, der har spredt sig til alle dele af verden, og kulden har længe været vores værste fjende. Derfor er det nærliggende, at vi forbinder kulde med ubehag, sygdom og død, hvorimod varme er essensen af alt godt – kærlighed, komfort og livet selv.

– Tim Flannery i bogen "Vejrmagerne".

Field Notes from a Catastrophe – man, nature, and climate change

Forfatter: 
Elizabeth Kolbert
Udgivelsesår: 
2006

Den prisbelønnede amerikanske journalist Elizabeth Kolbert har skrevet en af de mest fængende bøger om global opvarmning, jeg har læst. Bogen er uhyre velskrevet og bygget op omkring Kolberts øjenvidneberetninger fra en række af klodens klimabrændpunkter.

Forfatteren har rejst til en række af de steder i verden, hvor klimaforandringerne allerede i dag tydeligt påvirker mennesker, landskaber, dyre- og planteliv.

Et af de steder, hvor den globale opvarmning slår tydeligst igennem er i Arktis. Det mærker en række fangersamfund i Alaska, som døjer med, at varmen får den permafrosne jord til at tø op. Husene, som er funderet på dette hidtil så stabile underlag, 'sætter sig' nu mange steder – eller styrter helt sammen.

Det varmere klima betyder også, at isen på havet lægger sig senere om efteråret, hvilket i løbet af få år vil tvinge flere bysamfund til at opgive deres bosteder, for når isen ikke lægger sig som et beskyttende låg på havet, så kan efterårsstormene for alvor sætte havet i oprør. Meter for meter æder havets bølger sig ind i landet, og landjorden føres bort med strømmen. Flere øer og kystnære inuit-samfund er allerede på vej til at erodere helt bort fra landkortet, og myndighederne er på vej med kostbare planer for at evakuere folk og bosætte dem i nye områder.

Andre af bogens kapitler er henlagt til Grønland, Holland og Island. Elizabeth Kolberts reportager herfra udgør sammen med interviews med en lang række førende klimaforskere bogens hovedomdrejningspunkter.

Bogen beretter også, hvordan magtfulde amerikanske virksomheder som Exxon Mobil og General Motors gennem en årrække har ført en bevidst klimapolitik, der er gået ud på at påvirke politikere til ikke at tage klimatruslen alvorligt, ligesom klimaforskere systematisk er blevet udsat for miskreditering.

Elizabeth Kolberts klimabog bygger på en række artikler bragt i ugemagasinet The New Yorker, som indbragte Elizabeth Kolbert en National Magazine Award i 2006. Kolbert har været tilknyttet New Yorker siden 1999. Inden da var hun i en årrække journalist på New York Times.

Bogen "Field notes from a catastrophe: Man, nature, and climate change" er udgivet på foralget Bloomsbury. Den er på 225 sider og rummer kun enkelte illustrationer i s/h.