Citat

I Californien venter vi ikke på, hvad regeringen når frem til. Vi handler. Om 10 år skal folk i Californien få 45 % af deres energiforbrug fra vedvarende energikilder. På den måde begynder det med folk, ikke med regeringer.

– Arnold Schwarzenegger, tidligere guvernør i Californien

Klimaændringer 2007: Synteserapport – sammendrag for beslutningstagere

Forfatter: 
FN's Klimapanel (IPCC)
Udgivelsesår: 
2007

Danmarks Meteorologiske Institut har fået den glimrende idé at oversætte et af de senere års vigtigste og vægtigste klimadokumenter til dansk.

Cirka hvert 5-6 år udsender FN's Klimapanel deres rapporter, som er resultatet af en nøje gennemgang af alle publicerede resultater om klimaet i videnskabelige tidsskrifter. Disse såkaldte assessment reports (vurderingsrapporter) er således det videnskabelige fundament, som politikerne kan støtte sig til, når de skal udforme klimapolitikken.

I IPCC's synteserapport får man en hurtig oversigt over, hvad forskerne ved om fortidens, nutidens og fremtidens klima. Man kan også læse om, hvordan klimaændringerne allerede nu indvirker på natur og samfund og hvordan effekten forventes at blive i fremtiden. Desuden beskrives muligheder for, og omkostninger ved, at modvirke fremtidige menneskeskabte klimaændringer.

I den danske udgave er de mange klima-fagudtryk og tekniske termer oversat med stor omhu, hvilket er en hjælp, hvis man ønsker at dykke dybere ned i klimapanelets forskellige rapporter, som alle er på engelsk – visse rapporter findes dog også på fx fransk og spansk. De kan alle læses på hjemmesiden: www.ipcc.ch.

Den første IPCC-rapport blev offentliggjort i 1990, og siden er der kommet rapporter i 1995, 2001 og 2007.

"Klimaændringer 2007: Syntesterapport sammendrag for beslutningstagere" er på 27 sider og kan læses på DMI's hjemmeside: www.dmi.dk.

Eller bestil hæftet ved at sende en frankeret A4-svarkuvert til:
Kommunikationskontoret
DMI
Lyngbyvej 100
2100 København Ø