Citat

Regeringslederne har snakket tiden bort siden Kyoto. Byerne har handlet. Og det fortsætter vi med.

– Torontos borgmester David Miller.

Klima-netværk for boligforeninger

Vores boliger står for cirka 25 % af Danmarks samlede CO2-udledninger.
Derfor giver det god mening at inddrage boligforeningerne i klimakampen.
Og det er netop, hvad netværket ”Vores Hjem – Vores Klima” gør.

Netværket hjælper andels- og ejerboligforeninger med at skabe realistiske handlingsplaner, der gør grøn livsstil til en integreret del af hverdagen for så mange mennesker som muligt.

I netværket indgår ud over ejer- og andelsboligforeninger også ingeniørfirmaer, som arbejder med grøn energi.

Ved at kunne trække på hinandens erfaringer, bliver det nemmere at nedsætte energiforbruget – både for de enkelte beboere og for foreningerne.

Boligernes store bidrag til udledningen af drivhusgasser skyldes især det kul og den naturgas, som brændes i de danske kraftværker for at forsyne vores huse og lejligheder med el, varme, og varmt vand.

Læs mere på hjemmesiden:

www.voreshjemvoresklima.dk