Citat

For virksomheden kan en energistrategi betyde en økonomisk besparelse, da virksomheden kan spare mange penge, hvis det lykkes at opnå et mindre energiforbrug. Når virksomheden sparer penge, bliver den mere konkurrencedygtig og har større mulighed for at fastholde markedsandele og muligvis forøge disse og dermed fastholde jobbene.

– Fagligt Fælles Forbund i folderen "Energistrategi på virksomheden".

Offentlige Indkøb kan drive grøn omstilling

Med et årligt indkøbsbudget på over 2.300 milliarder kroner kan offentlige og private virksomheder være en vigtig drivkraft i den grønne omstilling.

Men mange professionelle indkøbere mangler viden om, hvordan de køber bæredygtigt.

Ofte er det prisen, som er den vigtigste faktor, når der købes ind, men et grønt produkt, som måske er dyrere at anskaffe, kan vise sig at være billigere i drift end traditionelle produkter.

”Pris og kvalitet er selvfølgelig helt afgørende for et godt indkøb, men jeg opfordrer til at flytte fokus fra anskaffelsespris til totalpris, hvor driftsudgifter på en vare også medregnes. Det kan påvirke prisen på en klima- og miljøvenlig vare i positiv retning,” siger formand for Forum for Bæredygtige Indkøb, Rikke Dreyer.

Øget fokus på bæredygtighed vil også skubbe markedet i en mere bæredygtig retning.

Når grøn teknologi får lov at erstatte den gamle, får leverandører mere lyst til at udvikle endnu mere bæredygtige produkter. Dette er igen med til at drive væksten frem og sikre samfundets velstand − samtidig med at der ydes et bidrag til en bæredygtig udvikling.

Læs mere om grønne indkøb på Forum for Bæredygtige Indkøbs hjemmeside:

www.ansvarligeindkob.dk