Citat

Stop fueling around – save our planet.

– Tekst på skilt under den store klimademonstration i København den 12. december 2009.

Penge i grøn eksport

Danske virksomheder omstiller i stigende grad deres produktion til at kunne levere grønne produkter og ydelser.

Over 22.000 danske virksomheder producerer og sælger grønne varer og tjenesteydelser. Blandt andet vindmøller, solcelleanlæg, partikelfiltre, spildevandshåndtering og rådgivning inden for miljø og klima.

Den grønne omsætning var i 2010 på mere end 250 milliarder kroner. Det svarer til 9,2 % af danske virksomheders samlede omsætning.

Bedre lys og bedre indlæring

LED-lys er lige i nu en fremadstormende udvikling. Nyt lysdesign på skoler kan fx give energibesparelser på 50 % og bedre indlæring.
 

Miljøpris til klimakamp

Forfatteren til "Kom ind i klimakampen" modtager af Gentofte Kommunens Miljøpris.

– Thomas Vinge har gjort en stor indsats for klimaet og evnet at inspirere borgere, institutioner, virksomheder og politikere. Det er lige præcis det, som miljøprisen skal være med til at fremhæve og støtte, siger borgmester Hans Toft.

Offentlige Indkøb kan drive grøn omstilling

Med et årligt indkøbsbudget på over 2.300 milliarder kroner kan offentlige og private virksomheder være en vigtig drivkraft i den grønne omstilling.

Men mange professionelle indkøbere mangler viden om, hvordan de køber bæredygtigt.

Ofte er det prisen, som er den vigtigste faktor, når der købes ind, men et grønt produkt, som måske er dyrere at anskaffe, kan vise sig at være billigere i drift end traditionelle produkter.

Udgiv indhold