Citat

Når man ser på måden, mennesker forholder sig til klimaforandringer på, er det psykologiske begreb 'fornægtelse' ikke til at komme uden om. Hvordan skal man ellers forklare, at videnskaben igen og igen påpeger, at vores levevis truer vores eksistens, og så bestiller vi alligevel endnu en flyrejse til Thailand?

- Stephen Grosz, amerikansk psykoanalytiker.

Om forfatteren

Thomas Vinge er uddannet journalist og desuden bachelor i fransk. Har arbejdet på Dagbladet Information og Le Monde i Paris. Arbejder som klima-og miljøjournalist, holder foredrag, underviser og yder konsulentbistand inden for klimaområdet til virksomheder og kommuner. Ansat af FN som presseattaché under den store klimakonference COP15 i København 2009.