Citat

Der er ingen Planet B.

– Tekst på skilt under den store klimademonstration i København den 12. december 2009.

Penge i grøn eksport

Danske virksomheder omstiller i stigende grad deres produktion til at kunne levere grønne produkter og ydelser.

Over 22.000 danske virksomheder producerer og sælger grønne varer og tjenesteydelser. Blandt andet vindmøller, solcelleanlæg, partikelfiltre, spildevandshåndtering og rådgivning inden for miljø og klima.

Den grønne omsætning var i 2010 på mere end 250 milliarder kroner. Det svarer til 9,2 % af danske virksomheders samlede omsætning.

Eksporten af grønne produkter nåede op på over 80 milliarder kroner, hvilket svarer til 10,4 % af den samlede danske eksport.

Dermed har Danmark en af de højeste andele af grøn eksport blandt EU-landene.

”Det er godt, at vi får dokumenteret de økonomiske fordele, der er knyttet til den grønne omstilling. Det klare budskab er, at den grønne produktion bidrager betydeligt til dansk økonomi,” siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

De største grønne eksportmarkeder for danske virksomheder er Storbritannien, Tyskland og USA, der tilsammen aftager 45 % af den grønne eksport. Samtidig er Storbritannien, Polen og Kina de markeder, hvor der har været den største stigning i den grønne eksport de senere år.

Knapt 106.000 var i 2010 beskæftiget med grøn produktion. Det svarer til, at 8,6 % af beskæftigelsen i den private sektor i Danmark er relateret til grøn produktion.