Citat

Ofte stillet spørgsmål: Er stigningen i mængden af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren i løbet af den industrielle tidsalder forårsaget
af menneskelige aktiviteter?
Svar: Ja, stigningen i mængden af CO2 i atmosfæren og andre drivhusgasser i løbet af den industrielle tidsalder skyldes menneskelige aktiviteter.

– FN’s Klimapanels fjerde vurderingsrapport: ”The physical science basis of climate change”. 2007.

Tager du din del af skraldet?

En kompostbeholder kan tage sig godt af meget af det organiske og ofte våde affald – theblade, kaffegrums, kartoffelskræller, æbleskrog og så videre.

I stedet for at det skal hentes af skraldevognen og køres rundt på vejene, bliver det grønne affald til den sorteste og mest næringsfulde muld.

I visse kommuner gives der tilskud til borgere, der køber en ny kompostholder.

Det gælder fx Furesø Kommune, som med et tilskud på 300 kroner har gjort det ekstra attraktivt for borgerne at få en kompostbeholder.

I sidste ende får man både et godt muldtilskud til sin have og kan måske også slippe billigere om ved at få hentet skrald, fordi det tager længere tid at fylde skraldebeholderen.